Thetis IMS
Procedurehåndbog

Registrere anskaffelsesomkostninger

Når du har modtaget en leverance, skal du registrere anskaffelsesomkostningerne for leverancen.

Hvis Thetis IMS er integreret med dit regnskabssystem opdateres omkostningerne også der.

Sådan registrerer du anskaffelsesomkostningerne for en leverance

 1. Klik på Leverancer(indkøb) i menuen Transaktioner.

 2. Dobbeltklik den aktuelle leverance.

 3. Siden Leverance åbner. Dobbeltklik den første linje under Leverancelinjer.

 4. Indtast omkostninger til Told og skat i området Omkostninger.

 5. Indtast omkostninger til Håndtering.

 6. Indtast omkostninger til Konvertering og klik derefter Tilbage for at gå tilbage til leverancesiden. Hvis der ikke er udgifter til konverteringer, skal du lade feltet være tomt.

 7. Dobbeltklik på den næste linje i leverancen, hvis der er flere.

 8. Indtast omkostninger til told og skat, håndtering og konvertering for denne linje i leverancen.

 9. Gå tilbage til leverancen og gentag trin 7-8 for eventuelle resterende linjer i leverancen.

 10. Vælg Efterberegn kostpris i menuen Funktioner. Thetis IMS efterberegner kostprisen for hele leverancen uanset antallet af linjer.

 11. Leverancesiden opdateres med information om tidspunktet for efterberegningen af kostprisen.

Kom i kontakt med os

Har du en kommentar eller et spørgsmål til artiklen, er du meget velkommen til sende os en besked. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.