Thetis IMS
Procedurehåndbog

På-pladslægning

Lokationer af den første type egner sig til længere tids opbevaring.

Lokationer af den anden type egner sig ikke til længere tids opbevaring. Eksempler på sådanne lokationer er:

  • Lokationer hvor I modtager varer fra jeres kunder
  • Lokationer hvor I modtager returvarer fra jeres kunder
  • Lokationer som I ønsker at tømme.

Lokationer af den sidste type kan I markere som lokationer, hvorfra varer skal på-pladslægges (se datakatalog). Beholdninger på lokationer, som er markeret på denne måde, bliver vist i oversigtsbilledet.

Ved på-pladslægning flytter I beholdninger fra lokationer af den sidste type til lokationer af den første type.

Sådan lægger du varer på plads

Start ved at klikke på ikonet med et hus, som indeholder en pil, der peger skråt op til højre.

Du er nu i oversigtsbilledet. Her kan du se alle de beholdninger, som det er relevant at lægge på plads. På hver beholdning kan du 4 lokationsnumre, som er blå. De fire lokationsnumre er:

  • Nummeret på plukke-lokationen for den handelsvare som er indeholdt i beholdningen.
  • Nummeret på en tom lokation som det er tilladt at bruge som reservelokation for den handelsvare, som er indeholdt i beholdningen.
  • Nummeret på den lokation, hvorpå den ældste beholdning af den samme handelsvare, som er yngre end den aktuelle beholdning, befinder sig.
  • Nummeret på den lokation, hvorpå den yngste beholdning af den samme handelsvare, som er ældre end den aktuelle beholdning, befinder sig.

Hvis du ønsker at lægge beholdningen på en af disse fire lokationer, kan du bare klikke på et af de fire lokationsnumre. I dette eksempel vælger vi at lægge beholdningen på handelsvarens plukke-lokation.

Den næste beholdning vælger vi ligeledes at lægge på handelsvarens plukke-lokation.

Du kan fortryde en på-pladslægning ved at trykke på fortryd knappen.

Du kan indtaste nummeret på en lokation i det første felt. Det er også muligt at scanne en stregkode, som indeholder et lokationsnummer i dette felt. Her indtaster vi et lokationsnummer.

Der er ikke flere beholdninger, som det er relevant at lægge på plads, og oversigten er derfor tom.

Kom i kontakt med os

Har du en kommentar eller et spørgsmål til artiklen, er du meget velkommen til sende os en besked. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.