Thetis IMS
Brugseksempler

Fordeling af anskaffelsesomkostninger

Beskrivelse

Dette eksempel viser, hvordan du kan fordele anskaffelsesomkostninger ud over de enkelte linjer på en indkøbsordre.

Fremgangsmåde

Vælg at slå indkøbsordren op.

Indtast indkøbsordrenummer.

Start fordelingen af en anskaffelsesomkostning.

Her vælger vi først at fordele told og skat, som er relateret til denne indkøbsordre.

Vi vælger at fordele told og skal på de enkelte linjer efter linjernes værdi.

Indtast beløbet betalt som told og skat. Systemet fordeler derefter dette beløb ud på de enkelte linjer.

Nu fordeler vi transportomkostningerne.

Vælg omkostningstypen transport.

Vi vælger at fordele transporten efter rumfang.

Vi indtaster det beløb, som udgør transportomkostningerne forbundet med hjemskaffelsen af denne indkøbsordre.

Vi har nu fordelt alle anskaffelsesomkostninger forbundet med denne indkøbsordre, og vi kan derfor lave en kostprisefterberegning.

Indtast posteringsdato for kostprisefterberegningen.

Klik på knappen.

Kostprisefterberegningen er nu lavet, og det er derfor ikke længere muligt at rette indkøbsordren.