Thetis IMS
Brugseksempler

Gennemgang af lokationer

Beskrivelse

Dette eksempel viser, hvordan du kan gå igennem jeres lokationer og foretage justeringer undervejs.

Fremgangsmåde

Vælg at slå en lokation op.

Scan eller indtast nummeret på den lokation, som du ønsker at starte din gennemgang fra.

Vælg den beholdning som aktuelt er synlig i billedet.

Indtast et afvigende antal.

Gå til den næste tomme lokation.